A N U N Ţ
Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se face conform O.M.E. nr. 3445/17.03.2022 după  graficul următor, ţinând cont de circumscripţia noastră, vârsta elevilor şi opţiunea părinţilor, asigurând  dreptul la educaţie al copiilor care trebuie să-şi facă debutul şcolar în anul şcolar 2022-2023. 

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar an școlar 2022-2023

CALENDAR ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE


Prima etapă de înscriere
28.03.2022- afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare, respectiv numărul de clase  pregătitoare alocate, la fiecare şcoala 
30.03-08.04.2022 -  evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor. Tot în acest interval se  va comunica rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea. 
11.04-10.05.2022 - părinţii completează online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea  copiilor, cererilor-tip de înscriere. 


A doua etapă de înscriere
- 30.05.2022 - afişarea la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de  repartizare a copiilor pe locurile disponibile. 
- 31.05-07.06.2022 - depunerea cererii-tip de înscriere, la secretariatul şcolii de circumscripţie de către  părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Totodată acum are loc validarea cererilor-tip de înscriere. 
- 08-09.06.2022 - procesarea cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi pe baza criteriilor generale date de  inspectoratul şcolar  şi a celor specifice de departajare ale şcolii, în limita locurilor disponibile. 
- 10.06.2022 -  afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa
pregătitoare.
- 01.09-08.09.2022 - centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar  a cererilor părinţilor  copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ 


Acte necesare pentru înscriere:
- Cerere-tip de înscriere
- Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
- Copie certificat de naştere al copilului
- Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei
pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
-  Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).
Criteriile specifice de departajare a copiilor, stabilite la nivel de unitate sunt:
 Existența unui document care dovedește că părinții sunt plecați în străinătate și copilul este în
grija bunicilor/rudelor/tutorelui legal care au domiciliul în comuna Dobrin;
 Existența unui document care dovedește că locul de muncă al unuia dintre părinţi este în comună ;
- adeverință;

Website Builder Software