ȘCOALA NOASTRĂ


Următoarele subunităţi constituie structurile Școlii Gimnaziale Nr. 1 Dobrin:
- Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dobrin, unitate cu personalitate juridică (situată în centrul de comună); -  Grădinița cu program normal Dobrin, secție română;
- Şcoala Primară și Grădinița cu program normal Doba, secție maghiară;
- Şcoala Primară și Grădinița cu program normal Verveghiu; secție maghiară;Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier și materiale didactice adecvate vârstei, condiții igienico-sanitare și personal didactic calificat.
În anul școlar 2021-2022 clasele pregătitoare vor funcționa pe lângă învățământul primar. Unitatea noastră școlară beneficiează de un microbuz școlar care asigură transportul elevilor în cadrul comunei.

HTML Website Builder